Nytt Tänk På Vendpunkten!

Vi vidgar vyerna och är inne i en utvecklingsfas.

 

Vi kommer att höja kompetensen hos personalen genom olika utbildningar och kurser.

Kvinnoboende där vi lägger fokus på vikten av att vara tillsammans och utvecklas (för information kontakta Catrine Charlesdotter)

AKUT-boende (för information kontakta Kenneth Larsson 0709-66 79 48)

Kriminalitet som livsstil (Gunnar Bergström)

NADA- öron akupunktur(Kajsa Lundgren)

Vid behov har vi tillgång till två hundar med mycket god social kompetens.

 

Inom en snar framtid.

Vi tittar på secondhandverksamhet kopplad till boendet.

Utökning av samarbete med andra behandlingshem.

 

Kurser

Anhörig/familjedagar

Medberoende/vuxna- barnproblematik

PREP- par handledning (SENSUS)

Sorgebearbetning (Anders Magnusson)

Relationsveckor

Vid behov så kan vi genomföra de olika kurserna i kommunen

Kontakta Catrine Charlesdotter för mera information.

Catrine@vendpunkten.se Mobil: 0725-447 31 10

Din vändpunkt

Påverkar Alkohol, droger och eller kriminalitet ditt liv negativt? Då kan Venpunkten bli vändpunkten i ditt liv.

Välkommen.

Venpunkten AB

Venpunkten är ett stödboende. Boendet ligger i Nykroppa. Vi tar emot män, kvinnor och par från 18 år med missbruk- och/eller kriminalitetsproblematik från hela Sverige. Personer med husdjur är välkomna. 

Venpunkten AB

 

Venpunkten AB

Venpunkten AB

Vårt mål

Vårt mål är att aktivt stödja i den process det innebär att bli självständig och självförsörjande, och att visa fördelarna med positiva normer och värderingar. Alla anställda på Venpunkten har lång erfarenhet av arbete med missbruksproblem, kriminalitet och familjeproblematik.

SecuraNova journalsystem

Venpunkten använder IT-stöd för sin dokumentation och kvalitetssäkring.

Venpunkten ABLäs mer här »